×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BAŞVURU KOŞULLARI, DESTEK SÜRESİ VE MİKTARLARI

 1. Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde proje yapıyor olmak,
 3. Projesini bir sanayi/sektör kuruluşuna entegre olarak gerçekleştirecek olmak,
 4. Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
 5. Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak,

Projeler en çok proje yürütücüsü öğrencinin mezun olacağı tarihe kadar desteklenir. Destek süresince öğrencinin/öğrencilerin, lisans öğrenimine devam ediyor olması gerekir. Destek süresinin bitiminden önce sonuç raporu e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklenir.

Takım projeleri de bu kapsamda desteklenir. Projede görev alan diğer öğrenciler proje ortakları (en fazla 10 öğrenci) olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz

2017 yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok 4.000.-TL’dir.  Proje destek miktarı avans olarak sadece ” Proje Yürütücüsü ” öğrenciye verilebilir. Başvuru formunda verilecek hesap numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Proje için çıkan destek miktarı yürütücü öğrenci adına alınmış fatura karşılığı (kasa fişi ve makbuz kabul edilmez) sarf malzemesi, kırtasiye malzemesi, ulaşım ( şehirlerarası otobüs bileti, benzin fişi veya araç kiralama faturası) ve analiz bedeli gibi proje giderleri için kullanılabilir. Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

Ayrıca akademik danışman ve sanayi/sektör danışmanına da kesin raporun sisteme yüklenmesinden sonra her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenen miktarda (2017 yılı için bu miktar 1000.-TL)  ödeme yapılır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

 1. Proje önerisi (kaynak araştırması dahil) (proje önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır),
 2. Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,
 3. Projenin gerçekleştirileceği sanayi/sektör kuruluşundan, projenin konusunun ilgili sanayi/sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu onaylayan ve kuruluşta laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazı,
 4. Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ilgili projeler için üniversitelerin Etik Kurulundan alınacak yazı,
 5. Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
 6. Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, yalnızca başvuru formunun ilanda belirtilen en geç son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU DÖNEMİ:

Başvurular her ayın son işgünü mesai bitimine kadar http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.