×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Seçilen en iyi 20 girişimcinin ön kuluçka programında eğitim ve mentorluk desteği alacağı ve birincinin 15.000 TL, İkincinin 10.000 TL, Üçüncünün 5.000 TL ödül alacağı iş fikri yarışmasında siz de yerinizi alın.

 

İş Fikri Kriterleri Nelerdir? Ve Kimler Başvurabilir?

  • Alan sınırlaması olmaksızın teknolojik ve yenilikçi özelliğe sahip iş fikirleri değerlendirilecektir.
  • İş Fikrinin ticarileştirilmesi için kaynak arayan, Network oluşturma imkanı arayışı içinde olan, Ar-Ge partneri arayan, şirketini henüz kurmamış girişimciler başvurabilir.
  • Ön Lisans, Lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri veya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olmuş kişiler başvurabilir.
  • Girişimci gruplar en fazla 4 kişiden oluşabilir.
  • Bir girişimci grubunda bulunan bir kişi başvuru yapan diğer girişimci grubu içerisinde bulunamaz. Bir üyesi birden fazla gruba üye görünen girişimci grupların başvuruları olumlu sonuçlanmaz.
  • inventİST’in önceki ön kuluçka programında yer alan iş fikirleri başvuru yapamaz.

Değerlendirme Süreci

Web Portalı üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutulacaktır. İstanbul Teknokent Genel Müdürü, İstanbul TTO yöneticisi ve danışmanları, İnventist koordinatörü ve danışmanları, girişimcilik ve ticarileşme yönetimi sorumlusundan oluşan ön eleme heyeti ilk aşamada, fikrin teknoloji tabanlı olup olmadığı – form içeriğinin yeterli seviyede doldurulup doldurulmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak bir ön eleme gerçekleştirilecektir.

Ön elemeyi geçen iş fikirleri, teknolojik alanlara (bilgi-iletişim teknolojileri, sağlık-biyoteknoloji, kimya-malzeme-enerji vb.) göre ayrılarak, girişimcilerin jüri heyeti önünde 10’ar dakikalık sunum yapmaları istenecektir. Jüri Heyetleri; teknolojik alanlarına sanayi temsilcileri, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri, İstanbul Teknokent Genel Müdürü ve İstanbul TTO Yöneticisi’ nden oluşacaktır. Burada iş fikrinin teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu vb. yönleri değerlendirilecektir.

Bu eleme neticesinde en başarılı 20 iş fikri iş planı hazırlama, iş modeli oluşturma eğitimi ve mentorluk desteği almaya hak kazanacaktır. Bu 20 iş fikri içerisinden elemede aldıkları puanlara göre; birinci iş fikri sahibi 15.000 TL, ikinci iş fikri sahibi 10.000 TL ve üçüncü iş fikri sahibi 5.000 TL nakti ödül alacaktır. (Girişimcilerin nakti ödülleri alabilmesi için inventİST’in eğitim ve mentorluk programına en az % 70 katılım sağlaması gerekmektedir.)

Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.