×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program kapsamında,

 • Doğa Bilimleri,
 • Mühendislik ve Teknoloji,
 • Tıbbi Bilimler,
 • Tarımsal Bilimler,
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler,

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 • Düzenlenen etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması,
 • Ücretli katılımcı sayısı en az 100, toplam katılımcı sayısının 500′ ün üzerinde olması, (Etkinlik tamamlandıktan sonra gerçekleşen katılımcı sayısının 500’ün altında kalması durumunda TÜBİTAK tarafından verilmiş olan desteğin tamamı iptal edilecektir.),
 • Hakemli* bir etkinlik olması,
 • Etkinliğe başvuranların en az 1/3’ünün yurtdışından olması,
 • Etkinliğin en fazla 2 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,
 • TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe ilave neler katacağının açıkça belirtilmesi,
 • Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan ” Yabancı Düzenleme Kurulu” formu doldurulacaktır),
 • Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek olması,
 • Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması,
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,(link uzantıları kabul edilmez.)

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapabileceğiniz sayfaya ulaşmak için lütfen tıklayınız.