×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

“Photonic Sensing” başlıklı ERA-NET Cofund çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından, uygulama odaklı fotonik alanında yeni nesil fotonik cihazların geliştirilmesinin amaçlandığı Ufuk 2020 Programı alt alanlarından “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” (ICT, Information and Communication Technologies) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı  bir projedir. Proje kapsamında, ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, araştırma programlarında işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında yer alan belli başlı fotonik algılama teknolojilerinin uygulama alanları:

  • Gıda güvenliğini de kapsayan güvenlik uygulamaları,
  • Sivil güvenlik,
  • İmalat / Üretim,
  • Çevre izleme ve
  • Tıbbi uygulamalardır.

Proje önerilerinde, en az 2 farklı ülkeden 2 ortağın katılımı gerekmektedir. Proje kapsamındaki ülkeler; Avusturya, Flanders Bölgesi (Belçika), Almanya, İsrail, Polonya, Portekiz, Tuscany Bölgesi (İtalya), Türkiye ve İngiltere’dir. Başvuru ve değerlendirmeler iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposals), TÜBİTAK tarafına 20 Kasım 2016 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden, Ortak Çağrı Sekreteryasına (Avrupa Birliği Komisyonu) ise 5 Aralık 2016 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

Çağrı hakkındaki bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.