×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yurt Dışındaki Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri İçin 100.000 TL,

Yurt İçindeki Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri İçin İse 50.000 TL Destek!

Programın Amacı

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

Destek Kapsamı

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

  • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
  • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Başvuru

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Daha fazla bilgiye erişebileceğiniz KOSGEB web sayfasına erişmek için tıklayınız.