×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

TÜBİTAK ile G.Kore Ulusal Araştırma Merkezi (NRF) arasında imzalanmış olan, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ve Uygulaması Protokolü çerçevesinde ortak projeler desteklenmektedir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir G.Koreli araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının 2523 kodlu programın proje öneri formlarını doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, G.Koreli proje ortaklarının ise NRF’ten temin edecekleri proje öneri formlarını doldurarak NRF’e  teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve NRF kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, TÜBİTAK sadece iki tarafça da uygun bulunan projeleri desteklemektedir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde Gönderen Taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. Buna göre Türkiye’den G.Kore’ye giden araştırmacıların uluslararası yol masrafları ile yaşam masraflarını karşılamak üzere günde 100 ABD Doları TÜBİTAK tarafından ödenir.

İkili işbirliği projelerine yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

TÜBİTAK- NRF İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını online olarak 2523 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 4 Temmuz 2016 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 11 Temmuz 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 4 Temmuz 2016 saat 17.30’da kapanacaktır. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları Kurumumuza iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Koreli ortakların ise başvuru süreçleri için NRF ile temasa geçmeleri gerekmektedir.
TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:  http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

İlgili web sitesine ulaşmak için tıklayınız.