×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2016 yılı “Bireysel Burslar” çağrısı yayınlandı. Hem akademik kuruluşlardaki hem de akademik olmayan (sanayi gibi) kuruluşlardan başvurulara açık olan çağrı 14 Eylül 2016 tarihinde kapanacaktır. Doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların faydalanabileceği 2016 yılı Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burslar (Individual Fellowships – IF) kapsamında aşağıdaki gibi dolaşım mümkün olacaktır:

1.Avrupa Bursları (European Fellowships):

Araştırmalarına 12-24 ay süre ile Avrupa’da (AB üye ülkeleri ve Çerçeve Programlarına Asosiye Ortak olarak katılan ülkelerde) devam etmek isteyen araştırmacıların başvurularına uygundur. Türkiye’deki araştırma grupları yurt dışından (herhangi bir ülkeden) araştırmacı getirmek isterlerse bu destekten ev sahibi kuruluş olarak faydalanabilirler. Her milliyetten araştırmacının başvurusu kabul edilmektedir. Avrupa Burslarına başvuran araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle, gideceği ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

Yukarıdaki koşulu sağlayan araştırmacılar standart başvuru olarak değerlendirilirken; kariyerine ve ülkesine geri dönmekte olan araştırmacıların başvuruları diğer başvurulardan ayrı olarak değerlendirilmektedir:

a.Kariyerine Geri Dönüş Paneli (Career Restart Panel – CAR): Doğum izni, araştırma dışı çalışmalar vb. sebeplerle kariyerine ara vermiş araştırmacıların diğer araştırmacılarla aynı panelde değerlendirildiklerinde dezavantajlı duruma düşme ihtimaline karşılık bu panel oluşturulmuştur. Bu panele, çağrı kapanış tarihi itibariyle son 12 aydır araştırma yapmamış/ara vermiş olan araştırmacılar başvurabilirler. Her milliyetten araştırmacının başvurusu kabul edilmektedir.

b.Re-entegrasyon Paneli (Reintegration Panel – RI): Bu panel, Avrupa dışındaki ülkelerden Türkiye’ye geri dönüş yapmak isteyen araştırmacıların başvurularına uygundur. Geri dönüş için başvuran araştırmacının bir AB üye/asosiye ülke vatandaşı olması ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı bu ülkelerde ikamet etmiş olması gerekmektedir.

Kariyerine (CAR) ve Ülkesine (RI) Geri Dönüş Panellerine başvuran araştırmacıların, çağrı kapanış tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde 36 aydan fazla gidecekleri ülkede (Türkiye’de) bulunmamış olmaları gerekmektedir.

  1. Girişimcilik Paneli (Society and Enterprise):  Özellikle sanayi kuruluşlarına, KOBİ’lerde araştırma yapmak üzere yapılacak proje önerisi başvurularında araştırmacıların akademik sektör ile rekabete girmemeleri için pilot panel denemesi yapılmaktadır. Sadece akademik olmayan sektörden başvuru yapan araştırmacılar bu panele başvurabilir. Başvuran araştırmacıların son 5 yılda 36 aydan fazla gidecekleri ülkede (Türkiye’de) bulunmamış olmaları gerekmektedir.
  2. Global Burslar (Global Fellowships): Türkiye’deki araştırmacıların, geri dönmek koşuluyla, 12-24 ay süre ile Amerika, Kanada, Japonya gibi Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma yapmak üzere başvurularına uygundur. Özellikle “sabbatical” olarak yurt dışına giden araştırmacılarımızın yararlanabileceği bir programdır. 12 ay yurda dönüş mecburi olup, araştırmacı dönüşündeki 12 ay süresince de desteklenmektedir. Araştırmacı bursa başvururken hazırlayacağı proje önerisinde geri dönüş yapacağı kuruluşu da belirtmek durumundadır. Başvuran araştırmacının bir AB üye/asosiye ülke vatandaşı olması ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı ikamet etmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle, gideceği ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

 

Araştırmacılar, burs programına proje önerilerini gidecekleri/dönecekleri kuruluşlarla birlikte hazırlayacakları proje önerilerini 14 Eylül 2016  tarihine kadar sunabilirler.

Proje önerilerinin sunulacağı çağrı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Burslar 2016 Çağrısı Başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Bursları 2016 Yılı dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız.