×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2016 yılında UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu Kurumlarının ve Üniversitelerin önereceği Çağrılı ve T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca konuları aşağıda belirlenmiş olan Güdümlü projelerin çağrısı açılmıştır.

2016 yılı için Güdümlü Proje Çağrı konuları aşağıda verilmektedir:

1. Tarihi Yığma Yapılarda (Kültürel Mirasların) Deprem Hasar Limitlerinin Tespiti,
2. Bölgesel Sismik Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; Marmara Bölgesi Pilot Uygulaması,
3. Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanının Standardizasyonu, İnteraktif Web Analizi ve Internet Arama Motoru Uygulamalarının Geliştirilmesi,
4. Farklı Sismolojik Görüntüleme Metotlarıyla Kabuk Yapısının Belirlenmesi Pilot Uygulaması,
5. Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Afet Mevzuatı.
6. Afet ve Afet Risk Yönetimi Alanında Ulusal ve Uluslararası Politika, Strateji ve Çerçeve Belgeleri.
7. Makro Seviye İnsansız Hava Araçlarının Anlık Koordinatlı Görüntü/Video Aktarımı Teknolojisiyle Donatılarak Afet Yönetiminde Kullanımı.
8. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri,
9. Uzaktan Algılama Teknolojilerinden Faydalanılarak SAR ve LIDAR Görüntülerin Afet Yönetiminde Kullanımı.
10. Sel ve Kütle Hareketi Odaklı Erken Uyarı Sistemleri Pilot Uygulaması.
11. Büyük Ölçekte (1/5000 ve Üzeri) Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetlerine Yönelik Zarar Görebilirlik Yaklaşımları, Ülkemizde Uygulanabilir Bir Modelin Oluşturulması ve Demonstrasyonu.
12. Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarının Kriterlerinin Belirlenmesi,
13. İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlanması Pilot Uygulaması,
14. Afet Risk Azaltma Plan Uygulamalarında Yönetim ve Denetim Mekanizmalarının Geliştirilmesi,
15. Afet Yönetim Modelleri

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx; http://www.deprem.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formunun”, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için, son başvuru tarihi 6 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir.

Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine “ÇAĞRILI PROJE” veya “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.