×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çağrı Başlığı: TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu
Çağrı No: 1007-TCDD-2016-01
Müşteri Kurum: T.C. Devlet Demiryolları
Çağrı Açılış Tarihi: 01/02/2016
Çağrı Kapanış Tarihi

Elektronik başvuru için son tarih: 11/03/2016
İmzalı belgelerin teslimi için son tarih: 18/03/2016

Çağrı Amacı:
TCDD’nin kullanmakta olduğu TLM16V185 tipi ağır dizel motorlarının yakıt tüketimi ve diğer performans değerlerinin yerli imkânlarla geliştirilmesi çağrının temel amacını oluşturmalıdır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

1. Projede geliştirilecek bileşenlerin tasarım ve üretiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, 1007 Programı mevzuatına uygun nitelikte özel kuruluşun/ların yürütücü kuruluş olarak projede yer alması gerekmektedir. Bu kuruluşlardan birinin projede PYÖK olması gerekmektedir.
2. Proje konusuyla ilgili bilgi birikiminin arttırılması amacıyla sunulan proje önerilerinde üniversite/ler ile işbirliği yapılması beklenmektedir.
3. Proje kapsamında geliştirilecek olan prototip motorun(tasarım hariç) üretilmesi TÜLOMSAŞ tarafından yapılacaktır. Prototip motorda yapılan tasarım değişiklikleri teklif sunan konsorsiyum tarafından yapılacaktır.
4. TÜLOMSAŞ değerlendirme sürecinden sonra desteklemesine karar verilen proje önerisine yukarıdaki faaliyetlerden sorumlu olacak şekilde PYK olarak eklenecektir. Başvuru yapacak PYK’ların söz konusu kuruluş ile başvuru öncesi rekabet eşitliğini bozacak bir iş birliği ve iletişim içinde olmaması gerekmektedir.
5. Tasarım ve geliştirme sürecinde yapılacak test ve doğrulama çalışmaları için gerekli altyapı müşteri kurum tarafından sağlanacaktır.
6. Sunulacak teklif maliyet-etkin olmalıdır.
7. Geliştirilecek bileşenler mevcut patent ve lisans haklarını ihlal etmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
8. Geliştirilecek motor, lokomotifin diğer aksamlarında değişikliğe neden olmamalıdır.
9. Geliştirilecek motorda yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemi, verimi arttırılmış turbo kompresör sistemi, emme/egzoz manifold tasarımlarında ve yanma odasında vb. bileşenlerde iyileştirmeler beklenmektedir.
10. Motor testlerinde TCDD’nin kullanmakta olduğu mevcut yağ (SAE40) kullanılacaktır.

Hedeflenen Çıktılar:

Modernize edilmiş TLM16V185 Dizel Motor Prototipi

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.