×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çağrı Başlığı: Elektrikli Anahat Lokomotifi Tasarımı ve Prototip İmalatı
Çağrı No: 1007-TCDD-2016-02
Müşteri Kurum: T.C. Devlet Demiryolları
Çağrı Açılış Tarihi: 01/02/2016
Çağrı Kapanış Tarihi
Elektronik başvuru için son tarih: 11/03/2016
İmzalı belgelerin teslimi için son tarih: 18/03/2016

Çağrı Amacı:
Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS), Cer Sistemi, Yardımcı Güç Ünitesi ve bu bileşenlerin kullanıldığı özgün bir Elektrikli Anahat Lokomotifinin tasarım ve prototip imalatının TSI kriterlerini sağlayacak şekilde yerli imkanlarla gerçekleştirilmesidir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

1. Projede geliştirilecek bileşenlerin tasarım ve üretiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, 1007 Programı mevzuatına uygun nitelikte özel kuruluşun/ların yürütücü kuruluş olarak projede yer alması gerekmektedir. Bu kuruluşlardan birinin projede PYÖK olması gerekmektedir.
2. Proje konusuyla ilgili bilgi birikiminin arttırılması amacıyla sunulan proje önerilerinde üniversite/ler ile işbirliği yapılması beklenmektedir.
3. Proje kapsamında:
– Cer motoru imalatı (tasarım hariç),
– Lokomotif gövdesi imalatı,
– Boji imalatı,
– Proje kapsamında geliştirilmeyecek olan diğer bileşenlerin tedariği TÜLOMSAŞ tarafından yapılacaktır. Bu faaliyetlere ilişkin bütçelendirme ve iş paketi proje önerilerinde yer almayacaktır.
4. Montaj, kablaj ve entegrasyon faaliyetleri TÜLOMSAŞ’ın sahasında yapılacaktır.
5. TÜLOMSAŞ değerlendirme sürecinden sonra desteklemesine karar verilen proje önerisine yukarıdaki faaliyetlerden sorumlu olacak şekilde PYK olarak eklenecektir. Başvuru yapacak PYK’ların söz konusu kuruluş ile başvuru öncesi rekabet eşitliğini bozacak bir iş birliği ve iletişim içinde olmaması gerekmektedir.
6. Geliştirilecek bileşenler mevcut patent ve lisans haklarını ihlal etmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
7. Geliştirilecek veya tedarik edilecek tüm bileşenler için Ek-1’de yer alan ölçüler esas alınmalıdır.
8. Geliştirilen ekipmanlar ve bu ekipmanların yer aldığı lokomotif TSI kriterlerini karşılayacak şekilde olmalıdır. Lokomotiflerin ticari işletmeye alınabilmesi için bağımsız bir akredite kuruluş gözetiminde icra edilecek testlerin sonrasında onaylanmış bir TSI sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Tasarım ve geliştirme süresince yapılacak tüm test ve doğrulama çalışmaları için gerekli altyapı TCDD tarafından sağlanacak finansmanı ise TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Hedeflenen Çıktılar:

  • Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS)
  • Cer Sistemi
  • Yardımcı Güç Ünitesi
  • Elektrikli Anahat Lokomotifi

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.