×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program kapsamında,

  • Doğa Bilimleri,
  • Mühendislik ve Teknoloji,
  • Tıbbi Bilimler,
  • Tarımsal Bilimler,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler,

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir.

Düzenlenen etkinliğin yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacılarının yol, konaklama, honorarium ücreti giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, USB bellek, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri, gala yemeği, toplantı ikram giderleri, etkinlik sekretarya giderleri, etkinlik yürütücüsü koordinasyon giderlerine kısmi destek sağlanır.

Başvuru Tarihleri

BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
I. Dönem 18 OCAK 2016 – 12 ŞUBAT 2016
II. Dönem 2 MAYIS 2016 – 27 MAYIS 2016
III. Dönem 1 AĞUSTOS 2016 – 26 AĞUSTOS 2016
IV. Dönem 7 KASIM 2016 – 25 KASIM 2016

 

Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

Aşağıda sayılan destek kalemleri için kısmi destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.
Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam200.000 TL
Destek kalemlerine göre üst limitler:
a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:
Yurt içi geliş-dönüş: 300 TL/Kişi
Yurt dışı geliş-dönüş:1.500 Dolar/kişi
Konaklama gideri: 250 TL/gün/kişi
b) En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000 Dolar/Kişi
c) Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000 TL
d) En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100 TL/Kişi/Gün
e) Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi,USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL’ yi geçmemek üzere en fazla 85.000 TL(Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).
f) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta):5.000 TL.
g) Gala yemeği: 25.000 TL
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.