×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Destek Kapsamı

Düzenlenen etkinliğin, yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacılarının yol giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem,USB bellek ve toplantı ikram giderlerine kısmi destek sağlanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

Aşağıda sayılan destek kalemleri için kısmi destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.
Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam:  20.000 TL
Destek Kalemlerine göre üst limitler:
a) Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının yol gideri*:
Yurtiçi geliş/dönüş 300TL/Kişi

Yurtdışı geliş/dönüş1.500 Dolar/Kişi

b) Organizasyon Desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek giderleri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL’ yi geçmemek üzere en fazla 15.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).

c)Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL

Başvuru Tarihleri

BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
I. Dönem 4 OCAK 2016 – 29 OCAK 2016
II. Dönem 4 NİSAN 2016 – 29 NİSAN 2016
III. Dönem 4 TEMMUZ 2016 – 29 TEMMUZ 2016
IV. Dönem 4 EKİM 2016 – 29 EKİM 2016

Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği için başvurular bir yıl içinde dört dönem halinde yapılır ve değerlendirilir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.