×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kâr Amacı Gütmeyen Araştırma Merkezleri/Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar)
 • Kâr Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Öncelikler

 • Öncelik 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması
 • Öncelik 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması
 • Öncelik 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması
 • Öncelik 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması
 • Öncelik 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Bütçe

Toplam Bütçe: 4.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı 75.000 TL
Azami Destek Tutarı 150.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %90

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saat 17:00

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.