×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Bölgeleri
 • Kümeler
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • İhracatçı Birlikleri

Öncelikler

 • Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi
 • Öncelik 2:İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması
 • Öncelik 3:Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi
 • Öncelik 4:İleri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapıların geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe: 9.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı 150.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 11/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 18/03/2016 Saat 17:00

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.