×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Son Başvuru Tarihi : 22.01.2016

Proje Süresi : En fazla 12 ay

Sözleşmede belirtilen proje süresi en fazla 12 ay olabilir. Bu çağrı dönemi için öngörülen proje başlangıç tarihi 1 Mayıs 2016’dan önce, proje bitiş tarihi 1 Temmuz 2017’den sonra olamaz.

Destek Miktarı: Destek miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir. 2015 Bilim ve Toplum Projeleri destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir. Altyapı oluşturmaya yönelik (proje aracılığıyla başvuru sahibi kuruma makine, teçhizat, yazılım, sistem vb. kazandırılmasını amaçlayan) projelere destek verilmeyecektir. Bu tür projeler, Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulu görüş ve kararı ile panel değerlendirmesine alınmayacaktır.

Çağrının Amacı: 4005 kodlu çağrı programı öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlar.

Bu program kapsamında öğretmenlerle/akademisyenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla aşağıdaki amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

 • Yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamak ve öğrenmeyi desteklemek,
 • Öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi ve öğrenmeyi desteklemek,
 • Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak
 • Yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilerek toplumda yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Bilim ve bilim insanına yönelik olumlu tutum geliştirilmesi,
 • Üniversite-sanayi-okul arasında köprü kurarak öğrenmeyi desteklemek,
 • Disiplinlerarası bakış açısını kullanarak problemlere çözüm üretmeyi sağlamak,
 • Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak,
 • Bilim, teknoloji (mühendislik), toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamak,
 • Bilimsel tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak,
 • 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını sağlamak için yenilikçi öğretim yöntemlerini geliştirmek,
 • Refah toplumu ve bilimsel/teknolojik faaliyetler arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak,
 • Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak.

Çağrı Kapsamı: Bu çağrıyla, çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaları içeren projelerin desteklenerek öğretmenlerin/akademisyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Öğretmenlere/akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar, stratejiler, yöntem ve teknikler aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmak bu çağrı kapsamındadır.

Hedef Kitle: Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir:

 • Bir kurum/kuruluşta öğretmenlik yapanlar,
 • Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.