×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. Çağrı Kodu: 1511-BIT-MILT-2015-2-1

2. Çağrı Başlığı: Yüksek / Düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemleri

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar:

Doğal afetlerde acil haberleşmeyi sağlamak amacıyla mevcut haberleşme sistemlerine alternatif yüksek veya düşük İrtifa Platformu Haberleşme Sistemlerinin geliştirilmesi kritik önem arz etmektedir. Bu sistemlerin ülkemizin sınır güvenliği için de önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu çağrı kapsamında, doğal afetlerde acil haberleşme, tarım, su, çevre kirliliği, orman alanlarının ve kritik altyapıların gözetlenmesi, trafik kontrol, konumlandırma, sınır ve toplum güvenliği uygulamaları için yüksek veya düşük irtifa platformları üzerinde çalışan haberleşme sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler amaçlanmıştır. Ayrıca, mevcut haberleşme altyapılarını tamamlayıcı sistemlerin geliştirilmesi ve performansının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

4. Çağrı Konu ve Kapsamı:

Bu çağrı, yüksek (17-22 km) veya düşük (3 km altı) irtifada konumlanan, havadan hafif (zeplin, balon vb.) ve/veya havadan ağır (insansız hava araçları, döner kanatlı vb.) platformlar üzerinde çalışan haberleşme sistemlerini ve alt bileşenlerini kapsamaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

– Platformlar arası, platform-yer sistemleri arası ve/veya platform-uydu arası veri aktarımı için haberleşme sistemlerinin (optik, RF ve/veya melez) geliştirilmesi,

– Acil durumlar için alternatif haberleşme sağlamak, kapsama alanını genişletmek veya kapasite artışı sağlamak amaçlı kullanılabilecek, platform üzerinde çalışan mobil hücresel haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi,

– Platformlar ile mevcut haberleşme sistemleri arasında köprü vazifesi görecek heterojen teknolojileri (örneğin LTE, TETRA/APCO) destekleyen ağ geçidi (gateway) geliştirilmesi,

– Bu platformlar kullanılarak kırsal alanlar için maliyet etkin geniş bant erişim altyapısının geliştirilmesi,

– Yüksek frekansta çalışan yönlü anten sistemlerinin (mekanik veya elektronik hüzme yönlendirme) geliştirilmesi,

– Yüksek frekansta çalışan modem ve RF uç birimlerinin geliştirilmesi.

5. Çağrı Takvimi

Çağrı Kapanış Tarihi: 30 Aralık 2015

Ön Kayıt Son Tarih: 23 Aralık 2015 Saat: 17:30

Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 4 Aralık 2015 – 30 Aralık 2015 Saat 17:30

6. Çağrıya Özel Şartlar

Proje süresi üst sınırı : 36 ay*

Proje bütçesi üst sınırı : 4 .000.000 TL**

İşbirliği yapısı : Kısıt yok.

Diğer hususlar :

– Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

– Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar (test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.

*: Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 aydır.

**:Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 8.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlık alınması zorunludur.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.