×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. Çağrı Kodu: 1511-BIT-MILT-2015-2-2

2. Çağrı Başlığı: Yeni Nesil Mobil Hücresel Haberleşme Sistemleri

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Ülkemizde, mobil iletişim kapasitesini ve servis çeşitliliğini önemli derecede arttıracak yeni nesil mobil hücresel haberleşme sistemlerinin kullanımına geçilmektedir. Bu sistemlere geçilirken belirlenen yerlilik oranının sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni nesil mobil hücresel haberleşme sistemleri ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

4. Çağrı Konu ve Kapsamı

Ülkemizde hizmete geçecek olan IMT-Advanced mobil hücresel haberleşme sistemlerinde yer alan ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

IMT-Advanced mobil hücresel haberleşme sistemleri için:

1) Makro ve küçük hücre baz istasyonlarının (eNodeB) geliştirilmesi,

2) Hücresel çekirdek ağı bileşenlerinin (MME, S-GW, PCRF, IMS, HSS, P-GW) geliştirilmesi,

3) Yazılım tanımlı ağ (SDN) ve ağ fonksiyonu sanallaştırma (NFV) kavramlarına uygun ürünlerin geliştirilmesi,

4) Ara bağlanımda (backhaul) kullanılmak üzere radyolink, optik link(Free space optic) ve uydu haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi,

5) Anten teknolojileri ve RF uç birimlerinin geliştirilmesi,

6) Ağ planlaması ve yönetimi yazılımlarının geliştirilmesi, bu çağrı kapsamında hedeflenmektedir

 

Çağrı Kapanış Tarihi: 30 Aralık 2015

Ön Kayıt Son Tarih: 23 Aralık 2015 Saat: 17:30

Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 4 Aralık 2015 – 30 Aralık 2015 Saat 17:30

 

Proje süresi üst sınırı : 36 ay*

Proje bütçesi üst sınırı : 4 .000.000 TL**

İşbirliği yapısı : Kısıt yok.

Diğer hususlar :

– Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

– Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar (test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.

*: Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 aydır.

**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 10.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlık alınması zorunludur.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.