×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. Çağrı Kodu: 1511-BIT-GNBT-2015-2

2. Çağrı Başlığı: Kritik Altyapıların Sürdürülebilirliği için Bilgi ve İletişim Sistemleri

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar:

Haberleşme, enerji, ulaşım, su, gıda, sağlık, boru hatları ve finans gibi ülke için kritik önem taşıyan altyapıların doğal afetler, bakım-onarım, kaza veya saldırı sonucunda çalışamaz hale gelmesi karşılıklı bağımlı olduğu altyapıları da etkileyerek ülkemizin ciddi ekonomik zarara uğramasına ve güvenlik açıklarının oluşmasına yol açabilecektir. Bu çağrı ile kritik altyapıların sürdürülebilirliği için bilgi ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesini içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

4. Çağrı Konu ve Kapsamı:

Kritik altyapıların işlevlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi, yönetimi, izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik bilişim ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir. Bu amaca yönelik olarak aşağıda belirtilen çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

– Kritik altyapıların işlevlerini kesintisiz sürdürebilmesine yönelik yönetim, izleme ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi,

– Kritik altyapıların gerçek zamanlı yönetilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik mevcut haberleşme altyapılarını kullanan veya bağımsız çalışan, kesintisiz haberleşme sağlayan geniş- bant sistemlerin geliştirilmesi (Örneğin, heterojen teknolojilerin eşzamanlı kullanımı),

– Kritik altyapılarda kullanılan gömülü yazılım ve bilişim sistemlerinin güvenlik açıklarının tespiti, giderilmesi ve iyileştirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi,

– Kritik altyapıların işlevini bozmaya yönelik uzaktan yapılabilecek saldırılara karşı bilgi iletişim altyapısının güvenliğine yönelik sistemlerin geliştirilmesi,

– Kritik altyapıları ve/veya karşılıklı bağımlılığını modelleyen simülasyon, emülasyon ve karar destek yazılımlarının geliştirilmesi.

5. Çağrı Takvimi

Çağrı Kapanış Tarihi: 30 Aralık 2015

Ön Kayıt Son Tarih: 23 Aralık 2015 Saat: 17:30

Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 4 Aralık 2015 – 30 Aralık 2015 Saat 17:30

6. Çağrıya Özel Şartlar

Proje süresi üst sınırı : 24 ay*

Proje bütçesi üst sınırı : 4.000.000 TL**

İşbirliği yapısı : Kısıt yok.

Diğer hususlar :

– Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

– Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar (test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.

*: Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 aydır.

**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 6.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlık alınması zorunludur.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.