×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “San-Tez Programı” 2015 yılı başvuruları 02 Şubat 2015 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır ve yıl boyunca devam edecektir. Başvurular, proje yürütücüsü akademisyen tarafından elektronik ortamda “Ar-Ge Web Portal” (biltek.sanayi.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?

San-Tez projelerinde proje ortağı firma;

* Mikro işletme ise en az %15

* Küçük işletme ise en az %20

* Orta büyüklükteki işletme ise en az %25

* Büyük işletme ise en az %35

oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

 

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.