×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2015 Yılı Teknik Destek Programı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü “2015 Yılı Teknik Destek Programı” Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplam bütçesi 500.000 TL olan 2015 yılı TD Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda, paydaşlarımız olan yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlerine teknik destek sağlamak.

Programın Öncelikleri

 • Kurumların kurumsal yönetim kabiliyetlerinin ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi
 • Kurumların planlama, strateji ve proje geliştirme yeteneklerinin artırılması
 • Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
 • Teknolojinin ticarileştirilmesinin desteklenmesi
 • Sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması

Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler,
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Program Bütçesi

2015 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 500.000 TL’dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

15.000 TL (KDV dâhil)

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 1 (bir) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

 • Elektronik başvuru: 28.12.2015 Saat 23.50
 • Başvuru dosyası teslimi: 05.01.2016 Saat: 17.00

Başvuru Dönemi

 • III. Dönem: (Mayıs-Haziran)
 • IV. Dönem: (Temmuz-Ağustos)
 • V. Dönem: (Eylül-Ekim)
 • VI. Dönem: (Kasım-Aralık)