×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yürütülen 2015 yılı Gençlik Gelişim Mali Destek Programı kapsamında 200.000,00 TL bütçe ayrılmıştır.

Gençlik Gelişim Programı’nın amacı; Soydaş ve Akraba Topluluklara mensup gençlerin bilgi birikimlerinin artırılması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ortak tarihi ve kültürel değerlerin tanınması ile ülke ve topluluklar arasında tecrübe paylaşımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli konu başlıkları şunlardır:

  • Gençlerin bilgi birikimlerini arttırarak tarihi ve kültürel değerlere ait ortak bir bilinç geliştirmelerini sağlayacak eğitim, staj, seminer ve değişim programları
  • Gençlerin eğitim seviyeleri ve okul başarılarını yükseltmek amacıyla düzenlenecek eğitim programları
  • Eğiticilerin eğitimi programları ve materyal geliştirme çalışmaları
  • Gençleri, aileleri ve diğer ilgili tarafları eğitim sistemleri hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek seminerler, çalıştaylar, yazılı ve görsel materyaller

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, KKTC, Orta Asya, Ortadoğu, Türkiye ve Uzak Asya’da kurulmuş;

  1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Düşünce Kuruluşları, Odalar vb.)
  2. Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)
  3. Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler başvuru yapabilirler.

Detaylar için tıklayınız.