×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çağrı Amacı

Bu çağrının amacı; üniversitelerin akademik düzeyleri ve altyapı olanaklarını dikkate alarak, TÜBİTAK tarafından belirlenen ve ilgili dokümanda sunulan alan/alanlarda, Türkiye’de ilk beşe girilebileceği öngörülen en fazla beş alan (öğretim üyesi sayılarına göre detaylar aşağıda verilmiştir) belirlenerek, bu alan(lar)da yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak olan beş yıllık “Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlatılması ve bu belge kapsamında belirtilen çalışmaların uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır.

Ayrıca, ilgili çağrı kapsamında, Ar-Ge Strateji Belgesi’ni oluşturmak amacıyla başvuru yapan ve başvurusu desteklenen üniversitelerin, bu destek sonucunda hazırlayacakları Ar-Ge Strateji Belgesi’nin kabul edilmesi koşuluyla bu üniversitelere, TÜBİTAK’ın “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve “1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı” programları kapsamında büyük ölçekli proje başvurusu yapma imkânı sağlanacaktır.

Çağrıya Özel Koşullar

1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları’ nda başvuru koşulları tanımlanmıştır.

Her üniversiteden bir başvuru alınacaktır. Üniversitelerin başvurabileceği maksimum alan sayısı, öğretim üyesi sayısına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Seçilecek her bir alan için ayrı ayrı başvuru formu doldurulacaktır. Bu alanlar, çağrı duyurusu ekinde verilen alan listesinden seçilecektir. Üniversiteler, öğretim üyesi sayısını resmi olarak belgelemek zorundadır.

Bu çağrı kapsamında proje ekibinde;

Rektör yardımcıları, proje yöneticisi/yürütücüsü olabilirler. Proje yöneticisi, iki ve daha fazla alanda başvuru yapılması durumunda, projenin koordinasyonundan sorumlu kişidir. Proje yöneticisi, alanların herhangi birinin proje yürütücüsü de olabilir. Sadece bir alandan başvuru yapılması durumunda, proje yöneticisi atanmasına gerek yoktur.

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 6 aydır.

Bütçe ve Desteklenecek Giderler

  • Proje bütçesi üst limiti (tüm alanlar için), 30.000-TL’dir.
  • Proje kapsamında PTİ ödemesi yapılmaz.
  • Makine-Teçhizat faslının üst limiti 5.000-TL’dir.
  • Sarf malzemesi alımları faslının üst limiti 3.000-TL’dir.
  • Seyahat faslındaki bütçeden sadece proje ekibi faydalanabilir ve yurtiçi seyahatler ile saha çalışmaları için geçerlidir. Bu faslın üst limiti ise 2.000-TL’dir.

Çağrı Takvimi

Proje yöneticisi/yürütücüsü, çağrı duyurusunda istenilen bilgi ve belgeleri çağrı başvurusunun son tarihine kadar TÜBİTAK’a iletmek zorundadır. TÜBİTAK gerek gördüğünde, ek bilgi veya belge talebinde bulunabilir.

Çevrimiçi Başvuru Sistemi

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/programCagriList.htm/40

Başvuru Formları ve Dokümanlar

Elektronik Başvuru Çıktısı

Başvuru Formu

EK1 (Ulusal/Uluslararası Destekler)

EK2 (Tamamlanmış ve/veya Mevcut Araştırma Faaliyetleri ve Çıktılar)

EK3 (Bütçe ve Gerekçesi)

Bilimsel Alan Listesi

İletişim

Alperen Erdoğan (Bilimsel Programlar Uzman Yrd.) 0 312 468 53 00 / 1617

Burak Barut (Bilimsel Programlar Uzmanı) 0 312 468 53 00 / 2755