×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirme amacını taşımaktadır.

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması 6 kategoride gerçekleştirilmektedir:

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi:

Özellikle gençler vekadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

2. Yeteneklere Yatırım Yapmak:

Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

3. Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi:

İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

4. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi

İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar

5. Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu(Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi

KOBİlerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar

6. Sorumlu Girişimcilik

Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

Başarı Ödülleri ve Jüri Büyük Ödülü

Yukarıdaki her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Yarışmaya;

– Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,

– Kamu-özel sektör ortaklıkları

– Üniversiteler

başvurabilecektir.

Başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak 22 Nisan 2015 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

Ödüllerle ilgili detaylı bilgi için: http:// ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm