×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

6-7 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5. Ulusal Verimlilik Kongresi gerçekleştirilecektir. 5. Ulusal Verimlilik Kongresine, daha önce başka bir etkinlikte sunulmamış ve/veya yayınlanmamış çalışmalar gönderilmelidir. Kongrede sunulacak bildirilerin, ekonomi, sektör ve işletme düzeylerinde sorunların tespit edilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması ve çözüm önerilerinin tartışılması yönündeki Kongre amaçlarına hizmet eder nitelikte olması gerekmektedir. Değerlendirme, bildiri özetleri üzerinden yapılacaktır. Metinlerin düzgün, açık ve anlaşılır bir dille yazılması ve yazım hatası yapılmaması önem arz etmektedir. En az 500 en çok 750 sözcükten oluşan özetlerin çalışmada yapılanları ve ilgili alana katkısını açıkça gösterir şekilde kaleme alınması ve aşağıdaki gibi yapılandırılması gerekmektedir:

  1. Giriş ve Amaç,
  2. Kapsam ve Yöntem
  3. Bulgular ve Sonuç.

Bildiri özetlerinizi 20 Mart 2015 tarihine kadar online bildiri sistemiyle gönderilecektir. Sadece kongre sitesinde yer alan online bildiri sistemi üzerinden gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacak, diğer yollarla gönderilen özetler ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Webadresi için ilgili linki ziyaret ediniz: http://verimlilikkongresi.gov.tr/?p=home