×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğince, Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve Üniversite – Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 3. TET (Turkish Electro-Technology) Ar-Ge Proje Pazarı 26.03.2014 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. “Proje Baharı” olarak da adlandırılan 3. TET Ar-Ge Proje Pazarı’nda üniversiteler, teknoparklar, girişimciler ve sanayiciler Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak farklı kategorilerdeki projeleri ile ortak bir platformda bir araya gelmişlerdir. Etkinlik, Michigan State Üniversitesi ve EUREKA’nın işbirliğiyle, uluslararası nitelik kazanmıştır. Danışma Kurulu’nda sektörün önde gelenlerinin yer aldığı Proje Pazarı’nda toplam 380 proje başvurusu gerçekleşmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda 122 proje etkinlikte sergilenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu etkinlikte sanayiciler; proje sahipleri ile ikili görüşmelerde bulunarak kendilerine en uygun projeleri tanıma fırsatı yakalamışlardır. Yarışmaya katılan projeler arasından başarılı bulunan 12 projeye toplamda 150.000.-TL ödül verilmiştir. Etkinlik günü düzenlenen panellerde “İnovasyonda Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi” ve “Girişimcilikte Yeni Trendler” konuları sektörün önde gelenleri tarafından işlenmiştir.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından 08.04.2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde “TET Ar-Ge Proje Pazar” etkinliğinin dördüncüsünün düzenlenmesi planlanmaktadır. Bahse konu etkinlikte, Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları (ICT)
Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
Diğer

olmak üzere 4 kategoride proje başvuruları alınacaktır.

TET Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirilecek olup, derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır:

Her kategori için:

1.’lik ödülü: 20.000.-TL
2.’lik ödülü: 10.000.-TL
3.’lük ödülü: 7.500.-TL

Son başvuru tarihi 13.02.2015 saat 17:00 olan proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden gerçekleştirilebilecektir.