×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

FLAG-ERA (Flagship ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, AB’nin çok ortaklı ve görece büyük bütçeli 2 “Flagship” projesi olan Grafen (Graphene) ve İnsan Beyni (Human Brain Project) projeleri kapsamındaki  araştırma alanlarına katkı verebilecek diğer kuruluşların uluslararası ortak çağrılar vasıtasıyla desteklenmesidir.

ÇAĞRI ÖZEL ŞARTLARI

FLAG-ERA 2015 çağrı başvuruları 27 Ekim 2014 tarihinde başlamış olup, başvurular tek aşamalı olarak gerçekleşecektir. 27 Ocak 2015 tarihinde (17h00 CET) kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Çağrı web sayfası için lütfen tıklayınız

Çağrı ile ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel bilgilere http://www.flagera.eu/extra-files/FLAG-ERA_JTC2015_Call_Announcement.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

FLAG-ERA 2015 çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer alabilecek, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir.

veya

Çağrıya ortak olan ülkelerden en az 2 farklı ülke ile birlikte ana “Graphene Flagship” veya “Humain Brain Flagship” projesinin seçilen iki ülkeden farklı bir ülkede yerleşik 1 ortağı eklenerek 3 farklı katılımcı ülke kuralı gerçekleştirilebilmekte fakat ana “Flagship” projelerinin ortaklarının kendi öz kaynakları ile projede yer alması beklenecektir.

ÇAĞRI KONULARI

Çağrı iki konuyu kapsamaktadır,

Topic 1: Graphene Topic 2: Human Brain

Konu başlıklarının teknik detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

ULUSLARARASI ORTAK PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

FLAG-ERA projesinde yer alan, ulusal fon sağlayan ve bilim ve teknoloji alanlarında politika belirleyen kuruluşlardan, 2015 çağrısına katılacak ve ortak araştırma projelerine ulusal fon sağlayacak kuruluşlar Çağrı Duyurusu ile belirtilmiştir.

TÜBİTAK BAŞVURUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ:

FLAG-ERA 2015 çağrısına sunulan projelerin uluslararası değerlendirmesi sonucunda sadece başarılı bulunan projelerde yer alan araştırmacılar TÜBİTAK 1001 başvurusu gerçekleştireceklerdir. Değerlendirme sonuçlarının başvuru sahipleri ile paylaşılmasına müteakip başarılı konsorsiyum ortaklarının en geç bir ay içerisinde ulusal başvurularını gerçekleştirmesi istenmekte ve projelerin Ekim 2015’te başlaması hedeflenmektedir.

KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR (Türk Proje Ekibi)

Projelerde yer alabilen araştırmacılar ve görev alma limitleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

 • 2014 yılı için, Araştırma projeleri toplam destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR
 • Oluşturulan konsorsiyumlar için 27 Ocak 2015 tarihine kadar ortak çağrı sekretaryasına başvuru yapılacaktır.
 • Başvurular elektronik olarak gerçekleştirilecek olup http://www.flagera.com/FLAG-ERA-call-2015 adresinden ulaşmak mümkündür.
 • Türk araştırma gruplarının uygunluk kriterlerinde bir aksaklık olması durumunda ilgili araştırma grubu, TÜBİTAK uygunluk kriterlerine göre başvurusunu revize edecek, aksi takdirde uygunluk kontrolü aşamasında elenecektir.
 • Uygunluk değerlendirmesinden sonra projeler uluslararası bağımsız hakemler tarafından bilimsel değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Bilimsel değerlendirmeden sonra bilimsel değerlendirme sonuçları ve ulusal fonlar göz önünde tutularak fonlanacak projelerin listesi hazırlanacaktır.
 • Konsorsiyum tarafından başarılı olarak kabul edilen ve desteklenmesine karar verilen projelerde yer alan Türk proje ekipleri TÜBİTAK tarafından desteklenir.
 • Başarılı projelerde yer alan Türk araştırmacılar, projelerinin destekleneceği bilgisini aldıklarında, TÜBİTAK  FLAG-ERA Proje Önerisi Başvuru Formu’nu doldurarak Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) ileteceklerdir.
 • Sunulan projeler çağrı ve ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecek, eksikliklerin giderilmesi için proje sahiplerine vakit tanınacaktır.Aşağıdaki belgelerin istenilen formatta hazırlanıp gerekli yerlerin imzalanarak Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’e iletilmesi gerekmektedir.
 • BAŞARILI PROJELERDE YER ALAN GRUPLARIN TÜBİTAK BAŞVURUSU AŞAMASINDA BASILI OLARAK GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER
 • TÜBİTAK FLAG-ERA Proje Önerisi Başvuru Formu (Türkçe doldurulacak)
 • TÜBİTAK Bütçe Tablosu (bknz. Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama)
 • Tüm proje ekibinin (Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanlar) ARBİS özgeçmişleri
 • Hak Sahipliği Beyan Formu
 • Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu Yürütücü/Araştırmacı bulunuyorsa),
 • Etik Kurul Belgesi (Eğer gerekli ise| Ayrıntılı Bilgi),
 • Yasal İzin Belgesi* (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi),
 • Feragat Formu (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
 • Destek Mektupları (Eğer gerekli ise),
 • Uluslararası projenin İngilizce tam metni,
 • Uluslararası hakem kurulu değerlendirme raporu (raporları).DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
 • (*)  Materyal Transferi gerektiren durumlarda ilgili Kurumdan alınacak izin belgesinin eklenmesi zorunludur.
 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir),
 • “TÜBİTAK FLAG-ERA Proje Önerisi Başvuru Formu”nun Türkçe doldurulmuş olması,
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının tam olması,
 • Proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman ve kuruluş yetkilisi imzalarının tam olması,
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,
 • Yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin http://arbis.tubitak.gov.tr aracılığıyla alınmış  olması,
 • Kabul ve Taahhüt Beyanları sayfalarının tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve yetkiler tarafından imzalanmış olması,
 • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların olması,
 • Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi.
 • (*) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet eden yabancı uyruklu danışmanların ARBİS’e kayıtlı olma zorunluluğu yoktur.   PROJE ÖNERİSİ HAZIRLANIRKEN OKUNMASINDA YARAR OLAN YARDIMCI BELGELER

İLETİŞİM

Çağrı ile ilgili genel konular:

Ezgi BENER

Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere, Ankara  Tel: +90 312 468 53 00+90 312 468 53 00 / 2580 Faks: +90 312 427 40 24  e-posta: ncpict@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 1001 başvurusu ile ilgili konular:

Onur JANE

Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu  Atatürk Bulvarı No: 221 06100 Kavaklıdere, Ankara Tel: +90 312 468 53 00+90 312 468 53 00 / 1985 Faks: +90 312 428 09 31 e-posta: onur.jane@tubitak.gov.tr