×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Toplam 35.000 TL bütçeli program kapsamında; yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.

DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Eğitim Etkinlikleri: Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasında olan doktora öğrencilerine ya da araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinlikler.

Etkinlik Süresi: Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.

DESTEK MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ

Destek Miktarı: Destek verilmesi kararlaştırılan eğitim etkinliğinde eğitim verecek ve/veya sunum yapacak eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ve danışmanlık ücretleri, eğitim alacak kişilerin yol, iaşe, konaklama giderleri, etkinlikle ilgili sarf malzemesi, kırtasiye ve teknik araç gereç kiralama giderleri, eğitimde görev alacak yardımcı personel ücreti ile BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından uygun görülecek diğer giderler kısmen veya tamamen karşılanabilir.

Desteğin Ödenme Şekli: Kararlaştırılan destek, Etkinlik Koordinatörü/ Düzenleme Kurulu Başkanı adına açılmış banka hesabına, etkinliğin başlamasından önce peşin ya da sonrasında kesin olarak aktarılır. Etkinlik Koordinatörü/Düzenleme Kurulu Başkanı, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını etkinliğin bittiği tarihten itibaren 20 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek ve hesabını kapatmak zorundadır.

Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 35.000 TL’dir. Bütçede öngörülen destek kalemlerinin üst limitleri için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2237/icerik-destek-miktari-ve-odeme-kosullari adresini ziyaret ediniz.

6. Dönem Başvuru Tarihleri: 3 Kasım 2014 – 5 Aralık 2014

Başvurular internet üzerinden; http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına (BİDEB) gönderilmelidir