×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Maksimum 10.000.000 TL bütçeli biyomedikal cihazların desteklenmesi hibesi Tübitak 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında verilecektir.

Çağrı tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının, bu cihazlarda kullanılan alt bileşenlerinin ve yazılımlarının geliştirilmesini kapsamaktadır.

Çağrı, tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının ve bu cihazlarda kullanılan iyonize ışınlı, optik, ultrasonik, RF-mikrodalga vb. tabanlı sensörlerin/dedektörlerin/ transdüserlerin geliştirilmesi hakkındadır. Yukarıda belirtilen bu sistemlerin ve donanım bileşenlerinin tasarımlarının yapılması ve/veya bunların mevcut görüntüleme cihazlarına entegre edilebilir şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.

Genel olarak optik, elektromanyetik ve termal görüntüleme sistemlerinin sensör/transdüser/ dedektör birimlerinin geliştirilmesini amaçlayan çağrı konusuna yönelik bazı örnek uygulamalar ve kapsamları aşağıda özetlenmektedir:

 • Mevcut görüntüleme sistemlerinde kullanılan sensörlerin çözünürlüğünü artıran donanım ve yazılımlar,
 • Fetal ultrasonda ya da diğer ultrasonografi (USG) uygulamalarında (damar içi USG, elastografi, ekokardiyografi vb) kullanılmak üzere ultrasonik transdüserler,
 • Dermatoloji, oftalmaloji ve diğer branşlarda kullanılabilecek optik dedektörler,
 • Kanser ve diğer hastalıklarda kullanılabilecek iyonize ışın, optik, termal ya da RF tabanlı sensör/transdüser/dedektörler,
 • Dokunma hissini taklit eden basınç ölçme tabanlı sensör/transdüser/dedektörler,
 • Fotoakustik görüntülemede kullanılabilecek sensör/transdüser/dedektörler,
 • Meme görüntüleme gibi uygulamalarda kullanılabilecek termal görüntüleme dedektörleri,
 • RF tabanlı kalp hareketlerinin görüntülenmesine yarayan sensör/transdüser/dedektörler,
 • Kateter tabanlı damar içi, doku ya da organ görüntülemede kullanılabilecek mikrosargı yapılı RF dedektörleri,
 • İyonize ışın teknolojilerinin kullanıldığı (X ışını, Gama ışını gibi) görüntüleme sistemleri ve alt bileşenleri,
 • Manyetik rezonans görüntüleme sistemleri ve alt bileşenleri olup bunlarla sınırlı olmamaktadır.

Geliştirilecek tüm sistemler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir.

Özel Şartlar

Çağrı konusu tüm sistemin tasarımı/geliştirilmesini amaçlayan projeler için;

Proje süresi üst sınırı : 48 Ay

Proje bütçesi üst sınırı : 10.000.000 TL

İşbirliği yapısı : Kısıt yok.

Çağrı konusu tüm sistemi içermeyen, ancak bu sistemin alt bileşenlerinin ve ilgili yazılımının tasarımını/geliştirilmesini amaçlayan projeler için:

Proje süresi üst sınırı : 24 Ay

Proje bütçesi üst sınırı : 2.500.000 TL

İşbirliği yapısı : Kısıt yok.

Diğer hususlar : 

 • Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması önerilmektedir.
 • Sistem veya teknolojinin –yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
 • Sadece montaj çalışması içeren proje önerileri çağrı kapsamı dışındadır.
 • Bu çağrı kapsamında yapılan başvurularda, sadece işletim sistemi, görüntü/sinyal işleme yazılımları veya karar verici yazılımların geliştirilmesini içeren projeler çağrı kapsamı dışında tutulacaktır.
 • Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
Çağrı Açılış Tarihi  15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi 19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarihi 12 Ocak 2015 Saat: 17.30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri 15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015  Saat 17.30