×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle;

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimisağlanması oldukça önemli görülmektedir.

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.

Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.  İki aşamalı başvuru ile proje kabulü yapılacak durumlar çağrı duyurusunda açıklanacaktır.

Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,

Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,

Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Kimler Proje Yürütücüsü olabilir?

Sektör büyüklüğüne bakılmaksızınkuruluş düzeyinde katma değer üreten, Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri proje yürütücü olabilirler.

Bu program ile yayımlana çağrı duyurusundaki kapsamda önerilecek projelerden en az ulusal düzeyde; ürün ve/veya süreçte getireceği yenilikleri, ortaya koyması ve hedeflenen yeniliğin pazar ve sektördeki (yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre farklılıkları, avantajları ve üstünlüklerinin açıkça belirtilmesi beklenmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

  1. Çağrı konu ve kapsamına uygunluk,
  2. Endüstriyel AR-GE içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik yönü
  3. Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu
  4. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Çağrılara başvurular 15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 tarihleri arasında PRODİS uygulaması üzerinden yapılabilecektir.