×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı Açıldı!

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı’nın genel hedefi hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir.

Teklif Çağrısının özel hedefleri ise aşağıdaki gibidir:

 

  • Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması,
  • HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması,
  • Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması,
  • HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi (ağ oluşturma sürecini desteklemek- hayat boyu öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek)
  • HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesi

 

Toplam bütçesi 7.250.000 Avro olan program kapsamında başarılı proje sahiplerine asgari 100.000 Avro, azami 200.000 Avro destek sağlanacaktır.

Programın son başvuru tarihi 30.10.2014’tür ve başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na gerçekleştirilecektir.

 

Hibe rehberlerine ulaşmak ve detaylı bilgi için http://ihale.ikg.gov.tr  adresini ziyaret ediniz.