×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yapılan ve AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan KOBİ’ler ve girişimcilere yönelik COSME (İşletmelerin ve KOBİ’ lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından “Küme Mükemmeliyet Programı-Cluster Excellency Programme” isimli proje teklif çağrısı yayınlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘na bağlı KOSGEB‘in koordinasyonunu yaptığı AB COSME programı “Küme Mükemmeliyet Projesi” ile girişimcilerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırması amaçlanmaktadır.

COSME altında kümelenme konusunun destekleneceği program olan çağrı, Avrupa çapında KOBİ’lerin içinde yer aldığı kümelere destek sağlamak amacıyla tasarlanmış. Programın başlıca hedefinin ise COSME katılımcısı ülkelerde bulunan küme yapılarının; özellikle yönetim pratiklerini paylaşmaları, birbirlerinin örnek alınabilecek uygulamaları ve bir değer zinciri oluşturarak KOBİ’lerin ticari aktivitelerine fayda sağlamaları olarak açıklandı. Programın ilgi çeken yanı ise “Key Enabling Technologies” olarak tanımlanan alanlarda (mikro-nano teknolojiler, ışın teknolojisi, ileri malzeme ve üretim teknolojileri, endüstriyel biyoteknoloji) faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararasılaşması, sinai mülki hakları konusunda eğitilmesi gibi amaçların ortaya konması oldu. Programa başvuru için son tarih 29 Ekim 2014. Detaylı bilgi ilgili websitesi’nde yer almaktadır:  ec.europa.eu

Programın diğer amaçları ise;

  • KOBİ’lerin yer aldığı iş ağları ya da kümelerin özellikle üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak daha nitelikli (üst düzey) hizmetler oluşturabilmesi,
  • Bu hizmetlerin özellikle yukarıda verilen KET (mikro-nano teknolojiler, ışın teknolojisi, ileri malzeme ve üretim teknolojileri, endüstriyel biyoteknoloji) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için sunulması.
  • Program kapsamında; dahil olan tüm iş kümelerinin performans karşılaştırma aktiviteleri, bu yöndeki fikir paylaşımı odaklı iş gezileri, konsorsiyum üyelerine COSME ülkelerinden uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi ve etki analizlerinin yapılması gibi bir dizi aktiviteyi içermektedir.