×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Türkiye’nin İlk Teknoloji Transfer Hızlandırıcı PROJESİ BİLGİLENDİRME Toplantısına Davet

Avrupa Yatırım Fonu (“AYF”) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (“TÜBİTAK”), bir fon kurmayı hedefleyen fon yöneticileri veya bireyleri Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (“TTH Türkiye”) Projesi hakkında AYF tarafından yapılacak olan sunuma davet etmektedir.

Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi Türkiye’de finansman açığından etkilenen alanlardan biri olup, özel sektör yatırımlarından genellikle yoksun kalmaktadır. TTH Türkiye Projesi yoluyla bu finansman açığına yapılacak kamu müdahalesi iki ana hedefe sahiptir:

(i)     Üniversite ve araştırma merkezlerindeki bilimsel Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesini kolaylaştıracak finansal olarak sürdürülebilir bir fon kurulması;

(ii)    Türkiye’de, özellikle Türkiye’nin daha az gelişmiş veya gelişmekte olan bölgelerine yayılmasına özel önem verilerek, teknoloji transfer piyasasının gelişiminin tetiklenmesi.

TTH Türkiye Projesi altında, üniversite veya araştırma merkezlerindeki yatırım fırsatlarının ticarileştirilmesine odaklanılarak, fikri mülkiyet varlıkları / lisanslanan projeler veya üniversiteler temelli bilgilerin ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off), yeni kurulan girişimler (start-up) ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBI), öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlı olarak kurulacak olan fona 26,3 milyon Avro kaynak aktarılacaktır. Bu kaynak, AYF’nin internet sitesinde detaylarına yer verilen niyet beyanı çağrısına uygun olarak rekabete açık bir süreç sonunda sağlanacaktır (www.eif.org).

TTH Türkiye Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance -“IPA”) Bölgesel Kalkınma bileşeni altındaki fonlardan finanse edilmekte ve AYF tarafından yönetilmektedir. IPA Programı’nın Bölgesel Kalkınma bileşeni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. TÜBİTAK fonların nihai yararlanıcısı olan kamu kurumudur.

Detaylı bilgiler, AYF temsilcileri tarafından 5 Ağustos 2014 tarihinde Büyükdere Caddesi No: 195 (Büyükdere Plaza), 1. Levent adresinde saat 14.30’da gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısında sağlanacaktır. Sunum ilgili tüm taraflara açıktır. Lütfen katılımınızı ad-soyad ve bağlı bulunduğunuz kurum ismiyle tta_turkey@eif.org adresine yazarak bildiriniz.

Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcı Projesi Hakkında

TTH Türkiye, fikri mülkiyet temelli projeler, yeni kurulan girişimler (start-up), üniversiteler temelli bilgilerin ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off) ve KOBİ’lere yatırım yapacak olan ve bağımsız fon yöneticileri tarafından kurulacak olan fon yapısını destekleyerek, üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesine yönelik gereken finansman açığı konusu üzerinde çalışmayı hedeflemektedir.

TTH Türkiye Projesi, AYF tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde tasarlanmıştır.

TTH Türkiye Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPA’nin üçüncü bileşeni olan Bölgesel Kalkınma bileşeni fonlarından finanse edilmekte ve AYF tarafından yönetilmektedir. Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı’nın Program Otoritesi ve TTH Türkiye Projesi’nin Sözleşme Makamıdır. TÜBİTAK fonların nihai yararlanıcısıdır.

 

Avrupa Yatırım Fonu Hakkında

AYF, inovasyon ve girişimcilik destekleri konusunda lider kuruluşlardandır. AYF’nin ana misyonu, Avrupa’nın mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerine destek olarak onların finansman kaynaklarına erişimine yardımcı olmaktır. AYF özellikle girişim ve gelişim sermayesi, garantiler ve mikro finansman araçları tasarlayıp geliştirerek bu pazar segmentini hedeflemektedir. Bu görevinde AYF, inovasyon, girişimcilik, bölgesel kalkınma, büyüme ve istihdam gibi AB hedeflerine destekte bulunmaktadır. AYF’nin girişim ve gelişim sermaye fonlarındaki toplam yatırımı 2013 sonu itibarıyla 356 milyon Avro’yu geçmektedir. AYF’nin taahhütlündeki toplam garanti tutarı ise yine 2013 sonu itibarıyla 156 milyon Avro’yu aşmaktadır. (www.eif.org)

 

Daha fazla bilgi için:

Nur Özdemir, Project Analyst     n.ozdemir@eif.org

Joelle Harvey, Press Officer        j.harvey@eif.org

“Bu finansman, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPA fonlarından finanse edilmektedir. Bu Projenin Sözleşme Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, IPA-PO, ve nihai yararlanıcı ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dur.”