×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen “1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” ve “3501 – Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler:

1) 1001 ve 3501 programları kapsamında yıllık bütçe sınırlaması kaldırıldı. (Proje destek üst limiti; yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın, 3501 projeleri için 225.000 TL; 1001 projeleri için 360.000 TL.)

2) 3501‐Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın ismi “3501‐Kariyer Geliştirme Programı” olarak değiştirildi ve programın başvuru koşullarında aşağıda belirtilen iyileştirmeler yapıldı.

i) Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunulması koşulu, “Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunulması” olarak değiştirildi.

ii) Kariyer Programına iki defadan fazla başvuruda bulunamama koşulu kaldırıldı.

Bundan böyle programa, başvuru koşulları sağlandığı sürece, istenildiği kadar başvuru yapılabilecek.

iii) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye’deki yüksek öğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olma koşulu, “Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik olan bir kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışıyor olma” şeklinde değiştirildi.

iv) Saha çalışmaları dışında toplam seyahat ödeneği 25.000 TL. olarak belirlendi. Ödeneğin 10.000 TL.’si; yurt içi/yurt dışı bilimsel nitelikli organizasyonlara (kongre/konferans/seminer/sempozyum vb.) katılım için, 15.000 TL’si ise proje konusu ile ilgili olma koşuluyla, yurt dışı araştırma kurum/kuruluş/merkezlerine (arşiv/herbaryum vb.) yapılacak çalışma ziyaretleri için kullanılabilecek.