×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN,  Çankaya Üniversitesi 9-11 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen 8 Ar-Ge Proje Pazarı etkinliklerinin ikinci gününde “Üniversitelerde Sınai Mülkiyetin Yaygınlaştırılması Projesi ve Patent Alım Sürecine Verilen Destekler” konusunda bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Habip ASAN, sunumunda, Türkiye’nin 2023 vizyonunun önemine dikkat çekerek, bu vizyonun sınai mülkiyet yönünden 10 küresel marka yaratmamız ve dünyada Türk tasarımı imajını geliştirmemiz anlamına geldiğini söyledi. 2023 hedeflerindeki rakamları yakalayabilmek için tasarımlarımızla, markalarımızla tanınmamız, en az 50 bin yerli patent başvurusunun yapıldığı bir ülke haline gelmemiz gerektiğini belirterek, bilgi yoğun teknolojilerin üretimine ağırlık verilmesi ve GSMH’nin en az yüzde 50’sine karşılık gelen bir fikri ürün portföyünün oluşturulması gerekliliğini vurguladı.

Türkiye’de sınai mülkiyet başvurularının bulunduğu noktaya da değinen Prof. Dr. ASAN, ülkemizin marka başvurularıyla dünyada altıncı, Avrupa’da ise son 3 yıldır birinci sırada yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Habip ASAN, patentlerin üretilmesi ve ticarileşmesi noktasında sanayi-üniversite ilişkisini güçlendirmek gerektiğini belirterek, sınai mülkiyetin kalitesinin, bilginin fikri ürüne dönüşerek ticarileştirilebilmesiyle artırılabileceğini anlattı.

TPE tarafından hazırlanan ve TBMM gündeminde bulunan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. ASAN, tasarı yasalaştığında üniversitelerin patent sahibi olmasının önü açılarak patent konusunda potansiyelin harekete geçirileceğini aynı zamanda daha nitelikli bir sınai mülkiyet yapısına geçilmesi yönünde önemli bir adımın daha atılmış olacağını ifade etti.

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle oluşturulan ve TPE’nin yürüttüğü “Türkiye Üniversitelerinde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgisinin Yaygınlaştırılması” projesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Habip ASAN, üniversitelerde yapılan patent araştırmalarının verimliliğinin ve üretilen patentlerin niteliğinin artırılması konusunda önemli ipuçları verdi. Sınai mülkiyetin üniversiteler açısından önemi ve Türk Patent Enstitüsü’nün üniversitelere yönelik diğer faaliyetlerinden söz etti.

8. Ar-Ge Proje Pazarı çerçevesinde ayrıca, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin, KOBİ’lerin ve çeşitli sanayi kuruluşlarının; üretim planlama, ihracat, stok yönetimi ve ticari istihbarat konularındaki problemlerine çözüm üretmek amacıyla geliştirdikleri projeleri sergilendi.