×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü “2014 Yılı Teknik Destek Programı” Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

2014 Yılı Teknik Destek Programı Son Başvuru Tarihi

 • Elektronik başvuru: 05.12.2014 Saat 23: 50
 • Başvuru dosyası teslimi: 12.12.2014 Saat 17: 00

Başvuru Dönemleri

 • I. Dönem: (Mayıs-Haziran)
 • II. Dönem: (Temmuz-Ağustos)
 • III. Dönem: (Eylül-Ekim)
 • IV. Dönem: (Kasım-Aralık)

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü “2014 Yılı Teknik Destek Programı” Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan Ankara’da faaliyet gösteren;

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir.

TD programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

TD programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 15.000 TL (KDV dahil)  olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dahil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.

Detaylı Bilgi: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2094