×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı başlıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü “2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Son Başvuru Tarihi

  • Elektronik başvuru: 05.12.2014 Saat 23: 50
  • Başvuru dosyası teslimi: 12.12.2014 Saat 17: 00

“2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” ile Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 1.000.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 25.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir.

Proje süresinin 3 ay olduğu programdan; Ankara’da faaliyet gösteren;

  • Üniversiteler,
  • Üniversite veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı araştırma enstitüleri/merkezleri,
  • Yerel yönetimler,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Meslek kuruluşları,
  • OSB Müdürlükleri ve KSS Başkanlıkları,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
  • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.

Detaylı Bilgi:http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2095