×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Erasmus+ Programı Merkezi Faaliyetlerinden Ana Eylem 3 kapsamındakieğitim, öğretim ve gençlik alanlarında, üst düzey kamu otoritelerinin liderliğinde yenilikçi politikalan geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirliği projelerini içeren Politika Reformuna Destek Eylemi için Teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Bu çağrının öncelikli konuları;

a) İlk ve ortaöğretimdeki çapraz becerilerin değerlendirilmesi

b) Okulda pratik girişimcilik deneyimi

c) Yükseköğretimde, hızlı ve düzgün bir sınırötesi akademik tanınma için yenilikçi metodlar üzerine işbirliği

d) Kalifiye olmayan yetişkin birey sayısını azaltma

e) Gençlerin gönüllülüğünün gelişimini ve uluslararasılaşmasını teşvik etme

Başvuruları, Brükselde bulunan Yürütme Ajansı’na sunulacak olan Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek Eyleminin ön başvurusu için son tarih 20 Mayıs 2014, nihai başvurusu için ise 2 Ekim 2014tür. Konuyla ilgili detaylı bilgi Avrupa Komisyonunun “https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/prospectiveinitiativeseacea- 1020 14_enlinkinde bulunmaktadır.