×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

“Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı çağrıya konu olan projeler 2 aşamadan oluşacaktır. 3 ay sürecek ilk aşamada mentörlük mekanizmasının oluşturulması, en fazla 9 ay sürecek ikinci aşamada ise oluşturulan bu mekanizmanın en az 15 en fazla 25 KOBİ’de uygulanması sağlanacaktır.

Projeler en fazla 400.000 TL’lik bütçe ile desteklenecektir.

Başvuru:

Çağrıya Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ve kanunla kurulmuş vakıflar başvuruda bulunabilir. Başvurular için son teslim tarihi 7 Şubat 2014 saat 17.00’dır.

Değerlendirme:

Başvurular değerlendirilerek 1. Aşama için en fazla 6 başvuru önerisi seçilecektir.

İlgili Dokümanlar:

Çağrıya ilişkin detaylı bilgi ve çağrı başvuru formu aşağıda paylaşılmıştır.